Overslag Terminal Bergambacht

Praktische informatie

Wegtransport

Afhalen van goederen: Voor het afhalen of leveren van goederen kunt u zich melden bij de weegbrug op het terrein van OTB. Het adres is Lekdijk Oost 15, 2861 GA in Bergambacht. Op deze locatie heeft O.T.B. een kantoorruimte waar de weging zal plaats vinden. Aan de hand van uw laaddocument/ cmr of referentienummer zullen verdere instructies gegeven worden. De chauffeur is verantwoordelijk voor het geladen gewicht. Bij overbelading kan -in overleg- worden afgeladen.


Openingstijden:
Onze medewerkers op de beladings-plaats werken van 06.30 tot 16.30 uur.

Veiligheid: In het belang van uw veiligheid dient u zich te houden aan de instructies verstrekt uit kantoor. De laadgangen zijn verboden gebied voor onbevoegden. We vragen u ervoor te zorgen dat personen onder deze leeftijdsgrens tijdens het verblijf op onze terreinen in de cabine van de vrachtwagen blijven.

Scheepvaart

U kunt zich bij O.T.B. telefonisch voormelden op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur, telefoon 0182-352282. Dit dient voor het binnenlopen van de haven gedaan te zijn. De haven bevind zich aan de Lek ten hoogte van de Veerpont aan de Bergstoep. KM-paal 977 . Aanmelden kunt u zich in onze kantoorruimte Lekdijk Oost 15.

Havendienst: In overeenstemming met O.T.B. kunnen schippers onze haven bereiken. Dit dit vooraf afgestemt te worden door contact op te nemen met 0182-352282

Medische zorg: De dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk is gelegen in Bergambacht:

Apotheekhoudend huisartsenpraktijk W. Bax
Meidoornstraat 3c, 2861 VH Bergambacht. T: 0182-358181 / Spoed: 0182-352404

Ziekenhuis: Groene Hart Ziekenhuis aan de Bleulantweg 10, 2803 HH in Gouda. Telefoon 0182-505050.